Centrum usług2023-05-22T12:46:26+02:00

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM

Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II, nr RPWP.06.05.00-30-0071/18

O PROJEKCIE

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II, nr RPWP.06.05.00-30-0071/18, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020-30.09.2023

Wkład Unii Europejskiej: 12 701 999,99PLN

Wartość projektu: 14 943 529,41 PLN

Planowany efekt:
Wzrost konkurencyjności oraz efektywności pracy 957 przedsiębiorstw (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji dostosowanych do potrzeb pracodawcy przez 2871 pracowników MMŚP z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego w tym, nie mniej niż 1246 kobiet, 813 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 620 osób 50+ i 120 osób niepełnosprawnych, w terminie do 30.09.2023r.

CEL PROJEKTU

Wzrost możliwości adaptacyjnych do zmian w gospodarce, konkurencyjności oraz efektywności pracy co najmniej 957 przedsiębiorstw z sektora MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski w tym z miast średnich, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwój kwalifikacji/kompetencji 2871 osób pracujących w MŚP dostosowywanych do potrzeb pracodawców z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski w tym, nie mniej niż 1246 kobiet , 813 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 620 osób 50+ i 120 osób niepełnosprawnych w terminie od 01.01.2020 do 30.09.2023 r. Do 10 000,00 PLN dofinansowania na 1 pracownika. Maksymalne dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstwa, dla małego przedsiębiorstwa, dla średniego przedsiębiorstwa 100 000,00 PLN

SUBREGION LESZCZYŃSKI TWORZĄ:

 • POWIAT GOSTYŃSKI
  w tym gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo – gmina wiejska, Piaski – gmina wiejska, Pogorzela, Poniec

 • POWIAT GRODZISKI
  w tym gminy: Granowo – gmina wiejska, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec – gmina wiejska, Rakoniewice, Wielichowo

 • POWIAT KOŚCIAŃSKI
  w tym gminy: Czempiń, Kościan, Kościan – gmina wiejska, Krzywiń, Śmigiel

 • POWIAT LESZCZYŃSKI
  w tym gminy: Krzemieniewo – gmina wiejska, Lipno – gmina wiejska, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa – gmina wiejska, Wijewo – gmina wiejska, Włoszakowice – gmina wiejska

 • POWIAT MIĘDZYCHODZKI
  w tym gminy: Chrzypsko Wielkie – gmina wiejska, Kwilcz – gmina wiejska, Międzychód, Sieraków

 • POWIAT NOWOTOMYSKI
  w tym gminy: Kuślin – gmina wiejska, Lwówek, Miedzichowo – gmina wiejska, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń

 • POWIAT RAWICKI
  w tym gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – gmina wiejska, Rawicz

 • POWIAT WOLSZTYŃSKI
  w tym gminy: Przemęt – gmina wiejska, Siedlec – gmina wiejska, Wolsztyn

 • POWIAT MIASTO LESZNO

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM.

Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II, nr RPWP.06.05.00-30-0071/18

Zgłoś się

UCZESTNICY

Grupę docelowa projektu stanowi nie mniej niż 847 firm z sektora MŚP( z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej)z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski oraz nie mniej niż 2541 ich pracowników.

 • Sektor-100% MMŚP zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17.06.2014
 • Miejsce prowadzenia działalności -100% subregion leszczyński – zgodnie z NUTS 3
 • co najmniej 1246 kobiet,
 • co najmniej 620 osób 50+,
 • co najmniej 813 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • co najmniej 120 osób niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja

25 lipca, 2023|

Operator informuje, że od dnia 22.07.2023 r. zostaje ograniczony nabór do projektu. Możliwe będzie zgłoszenie przynajmniej połowy osób po 50 roku życia, które wcześniej nie brały udziału [...]

Weryfikacja Cen usług rozwojowych

4 listopada, 2022|

Operator Subregionu Leszczyńskiego informuje że wyjaśnienie cen usług rozwojowych powinno wskazywać w jaki sposób udział w usłudze rozwojowej przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz czy [...]

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUANOŚCI

ORGANIZATOR:

OPERATOR :
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
NIP 777-00-01-720
REGON 000512421
KRS 0000101221
Tel. 61 868 54 17 wew. 146, 507-077-758

Email: kontakt@leszczynskiecentrumuslug.pl

DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: COACHSPACE Z O.O

 

 

 

REKRUTACJA

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – OBLIGATORYJNE:

Dla firm

 • firma z sektora MMŚP posiadająca siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego Wielkopolski

Dla pracowników

 • pracownik zatrudniony w firmach z sektora MMŚP posiadającej siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego Wielkopolski

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PUNKTOWANE

Dla firm

 • uzyskanie przez przedsiębiorstwo wsparcia w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach dział. 2.2 PO WER-2 pkt., brak:1 pkt.
 • prowadzenie działalności na terenie MIAST ŚREDNICH subregionu leszczyńskiego zgodnie z zał. 8.21 do regulaminu konkursu -5pkt,pozostały obszar:1pkt (8.21 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (105 KB))
 • udział w usłudze doradczej o której mowa w § 5 pkt 5 ust. 4 regulaminu rekrutacji zapewnionej przez Operatora w ramach realizowanego projektu – 2 pkt; nie – 1 pkt.

Dla pracowników

 • płeć: kobiety-2 pkt., mężczyźni – 1 pkt.
 • wiek: powyżej 50lat-5 pkt., poniżej: 1 pkt.
 • wykształcenie: do ISCED3 włącznie -5 pkt., powyżej: 1 pkt.
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności: 2 pkt., pozostali: 1 pkt.
 • udziały pracownika w usłudze rozwojowej zakończonej zdobyciem kwalifikacji zgodnie z art.2 pkt. 8 ustawy z 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji- art.2 pkt.22 tej ustawy – 2pkt,inne usługi – 1pkt

POZOSTAŁE KRYTERIA – decydujące w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów:

 • kolejność zgłoszeń

ETAPY, TERMINY, DOKUMENTY, WYNIKI REKRUTACJI

1. Przesłanie formularza rekrutacyjnego (online–dostępny na stronie www projektu)
2. Analiza dokumentów przez pracowników Operatora – w razie potrzeby wezwanie do uzupełnienia dok–do 3 dni.
3. Opublikowanie listy rankingowej firm zakwalifikowanych do projektu.
4. Złożenie u Operatora umowy oraz dokumentów w tym oświadczenia potwierdzającego prawdziwość danych zawartych w przesłanych dokumentach.

Szczegółowa ścieżka wsparcia zawarta jest w Regulaminie udziału w projekcie – w zakładce dokumenty.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym.

Proces rekrutacji będzie prowadzony do 1 września 2023 r.

REGULAMINY

Regulamin udziału w projekcie 8.05.2023r.

Regulamin rekrutacji uczestników 8.05.2023 r.

Regulamin rekrutacji uczestników 06.03.2023 r.

Regulamin udziału w projekcie 06.03.2023 r.

Regulamin udziału w projekcie (archiwalny)
Regulamin rekrutacji uczestników (archiwalny)

Regulamin rekrutacji uczestników – od dnia 06.05.20 (archiwalny)

Regulamin udziału w projekcie – od dnia 06.05.20 (archiwalny)

Regulamin Udziału w Projekcie – z dnia 01.09.2020 (tryb podglądu zmian)

Regulamin Rekrutacji Uczestników – z dnia 01.09.2020 (tryb podglądu zmian)

Regulamin rekrutacji uczestników z dnia 11.11.2021 archiwalne

Regulamin udziału w projekcie z dnia 11.11.2021 archiwalne

Regulamin udziału w projekcie od 01.04.2022 – archiwalne

Regulamin rekrutacji uczestników od 01.04.2022 – archiwalne

Regulamin Rekrutacji Uczestników od 01.07.2022 – archiwalne

Regulamin udziału w projekcie od 01.07.2022 – archiwalne

Regulamin udziału w projekcie 19.09.2022

Regulamin rekrutacji uczestników 19.09.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz preferowanych branż

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą

Wyjaśnienia do formularza – przykład wypełnienia wraz z komentarzami, dotyczącymi najczęściej popełnianych błędów – format doc.

Kalkulator dofinansowania – do obliczania wartości dofinansowania (do 10 pozycji po rozwinięciu)

PKD podmiotów wykluczonych z pomocy de-minimis

Narzędzie do badania cen

Standard Usług Zdalnych z dnia 17.05.2021

Dokumenty do umowy wsparcia:

Formularz uczestnika instytucjonalnego

Formularz uczestnika instytucjonalnego dla umów od  1.12.2021

Oświadczenie-uczestnika-dane-osobowe-przedsiębiorca

Oświadczenia przedsiębiorcy

Deklaracja – oświadczenie przedsiębiorcy dla umów od 1.12.2021

Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub minimis dla umów od 1.12.2021

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla umów od 1.12.2021

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc pomoc publiczna dla umów od 1.12.2021

Wykaz pracowników skierowanych do udziału w usługach rozwojowych

Wykaz pracowników skierowanych do udziału w usługach rozwojowych dla umów od 1.12.2021

Oświadczenie w sprawie aktualność danych i zatrudnionych pracowników

Oświadczenie w sprawie aktualność danych i zatrudnionych pracowników dla umów 1.12.2021

Dokumenty-pracowników-formularz-oświadczenie-deklaracja 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach dla umów 1.12.2021

Oświadczenie dot. sankcji

Uzasadnienie skierowania do udziału w usłudze rozwojowej

Oświadczenie po ukraińsku

Formularz pracownika – po ukraińsku

Operator przesyła powyższe wzory wraz z umową wsparcia – elektronicznie

Dokumenty rozliczeniowe:

FORMULARZ ROZLICZENIE WSPARCIA

FORMULARZ ROZLICZENIE WSPARCIA dla umów od 1.12.2021

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG dla umów od 1.12.2021

Wyniki I tury rekrutacji:  Lista rankingowa I tura z dnia 14.02.2020

Wyniki II tury rekrutacji: Lista rankingowa II tura z dnia 13.03.2020

Aktualizacja II tury rekrutacji: Aktualizacja Listy rankingowej II tura

Wyniki III tury rekrutacji: Lista rankingowa III tura z dnia 06.04.2020

Wyniki V tury rekrutacji: Lista Rankingowa V tura – z dnia 15.06.2020

Wyniki VI tury rekrutacji:Lista rankingowa VI tura – z dnia 15.07.2020

Wyniki VII tury rekrutacji:Lista Rankingowa  VII tura – z dnia 13.08.2020

Wyniki IX tury rekrutacji:Lista rankingowa IX tura naboru – z dnia 19.10.2020

Wyniki X tury rekrutacji:Lista rankingowa X tura naboru – z dnia 20.11.2020

Wyniki XI tury rekrutacji:Lista rankingowa XI tura naboru z dnia 18.12.2020 

Wyniki XII tury rekrutacji:Lista rankingowa XII tura naboru z dnia 20.01.2021 

Wyniki XII tury rekrutacji:Lista rankingowa XII tura naboru z dnia 25.01.2021-aktualizacja

Wyniki XIII tury rekrutacji:Lista rankingowa XIII tura naboru z dnia 17.02.2021

Wyniki XIV tury rekrutacji:Lista rankingowa XIV tura naboru z dnia 19.03.2021

Wyniki XV tury rekrutacji:Lista rankingowa XV tura naboru z dnia 19.04.2021

Wyniki XVI tury rekrutacji:Lista rankingowa XVI tura naboru z dnia 18.05.2021

Wyniki XVII tury rekrutacji:Lista rankingowa XVII tura naboru z dnia 18.06.2021

Wyniki XVIII tury rekrutacji:Lista rankingowa XVIII tura naboru z dnia 21.07.2021

Wyniki XIX tury rekrutacji:Lista rankingowa XIX tura naboru z dnia 17.08.2021

Wyniki XX tury rekrutacji:Lista rankingowa XX tura naboru z dnia 17.09.2021

Wyniki XXI tury rekrutacji:Lista rankingowa XXI  tura naboru z dnia 19.10.2021

Wyniki XXII tury rekrutacji: Lista rankingowa XXII tura naboru z dnia 19.11.2021