Za dniem 19.09.2022 r. Operator subregionu leszczyńskiego dokonał zmian w dokumentach : Regulamin udziału w projekcie oraz Regulamin Rekrutacji Uczestników

Zmiany dotyczą skrócenia do 3 miesięcy karencji od dnia rozpoczęcia aktywności przedsiębiorstwa do dnia rozpoczęcia przez niego udziału w projekcie (podpisania umowy wsparcia)