Za dniem 01.07.2022 r. Operator subregionu leszczyńskiego dokonał zmian w dokumentach : Regulamin udziału w projekcie oraz Regulamin Rekrutacji Uczestników

Zakres zmian w ww. dokumentach:

– dopuszczenie możliwości ponownego udziału w projekcie przedsiębiorstw o ile skierują do udziału w projekcie wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia, które nie brały jeszcze udziału w projekcie.
– zwiększono kwoty maksymalnego wsparcia dla małego przedsiębiorstwa do 65 tys. PLN oraz średniego przedsiębiorstwa do 80 tys. PLN.