Operator Subregionu Leszczyńskiego informuje, że z uwagi na pojawiające się wątpliwości przy realizacji usług zdalnych w zakresie doradztwa realizowanego grupowo zastrzega sobie możliwość dokonania działań monitorujących, tj. wezwania do przesłania danych umożliwiających zweryfikowanie fakt realizacji usługi doradczej w formie zdalnej. W najbliższym czasie zostaną w tym zakresie dokonane zmiany w Regulaminie udziału w projekcie.