W dniu 22.01.2019 r. o godziny 14.00. uaktywniony zostanie link do formularza rekrutacyjnego. W związku z powyższym od ww. terminu zostanie rozpoczęta rekrutacja w ramach pierwszej tury naboru do udziału w projekcie pt. „CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II”, nr RPWP.06.05.00-30-0071/18. 

Z uwagi na powstałe problemy techniczne z działaniem formularza pierwsza tura naboru zostanie przeprowadzona do dnia 10.02.2020 roku włącznie, natomiast alokacja środków przeznaczona na ww. nabór wyniesie 450 949,44 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z z regulaminem rekrutacji oraz regulaminem udziału w projekcie – ww. dokumenty dostępne są w zakładce rekrutacja.

Prosimy również aby dokonując wyboru usługi rozwojowej brali Państwo pod uwagę, iż rozstrzygniecie 1 tury rekrutacji nastąpi do dnia 15.02.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie.