Z uwagi na pojawiające się problemy z wypełnianiem formularzy zgłoszeniowych Operator udostępnia Wzór formularza z komentarzem oraz prosty kalkulator służący do obliczania kwoty dofinansowania.