Poniżej prezentujemy:

Lista rankingowa XX tura naboru wniosków z dnia 17.09.2021

Z firmami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie skontaktują się w najbliższym czasie przydzieleni opiekunowie z ramienia Operatora celem podpisania umowy wsparcia.

Z firmami, które zostały zakwalifikowane warunkowo do udziału w projekcie Operator podpiszę umowy wsparcia po otrzymaniu akceptacji IZ WRPO 2014+ dla przedstawionych przez Przedsiębiorców wyjaśnień co do wysokości cen przedstawionych do realizacji usług rozwojowych

Firmy, które w obecnej turze naboru nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie mają możliwość brania udziału w kolejnych turach naboru.