W związku z wprowadzeniem do Regulaminu udziału w projekcie: ETAP – Realizacja usługi, pkt 2. zapisuzaleca się aby miejscem realizacji usługi rozwojowej był obszar województwa wielkopolskiego. Operator, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przedsiębiorcy może wyrazić zgodę na realizację usługi wykraczającej poza ww. obszar.”, Operator zwraca się z prośba w przypadku chęci realizacji usługi rozwojowej w innym województwie o stosowne wyjaśnienia w pkt. Krótkie uzasadnienie wyboru konkretnej usług/i rozwojowej formularzu zgłoszeniowego lub przesłanie wyjaśnień w formie elektronicznej (podając w tytule numer usługi oraz nazwę przedsiębiorstwa) na adres: kontakt@leszczynskiecentrumuslug.pl