Operator przedstawia modelową śnieżkę uzyskiwania wsparcia w ramach projektu. 10 kroków do dofinansowania:

KROK 1
Przeglądanie ofert usług rozwojowych zamieszczonych w Bazie nie wymaga rejestracji (na tym etapie nie jest wymagana rejestracja)

KROK 2
Przedsiębiorca dokonuje swobodnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

KROK 3
Przedsiębiorca w przypadku problemów z wyborem usługi może skorzystać z usług doradcy ds. przedsiębiorców.

KROK 4
Przedsiębiorca wypełnia formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://www.leszczynskiecentrumuslug.pl w terminach odpowiednich dla kolejnych tur naboru.

KROK 5
Operator przygotowuje i publikuję listę rankingową na podstawie formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły w ramach danej tury naboru.

KROK 6
Operator przygotowuje i przesyła firmom, które uzyskały wymaganą liczbę punków by otrzymać dofinansowanie umowę wsparcia, promesę oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych

KROK 7
Przedsiębiorca zakwalifikowany do projektu podpisuję umowę wsparcia oraz promesę i wypełnia dokumenty projektu. Ponadto przedsiębiorca dokonuje rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (jeśli wcześniej nie posiadał konta)

KROK 8
Operator po sprawdzeniu kompletności dokumentów, podpisuje umowę wsparcia i promesę oraz nadaje ID wsparcia w systemie BUR.

KROK 9
Przedsiębiorca realizuje usługę rozwojową zgodnie z zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym karta usługi

KROK 10
Po realizacji usługi przedsiębiorca przekazuje dokumenty rozliczeniowe zgodnie z Zestawieniem pt. Rozliczeniem Wsparcia dostępne na stronie (http://www.leszczynskiecentrumuslug.pl). Po weryfikacji kompletności dokumentacji Operator dokonuje refundacji na konto wskazane przez Przedsiębiorcę.