Zakład Doskonalenia Zawodowego ogłasza nabór ciągły w ramach projektu „CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II”, nr RPWP.06.05.00-30-0071/18. Zapraszamy. Proszę o zapoznanie się z dokumentami projektu, tj. Regulaminem rekrutacji, Regulaminem udziału w projekcie oraz wzorami dokumentów stosowanych w projekcie (Dokumenty znajdują się w zakładce rekrutacja). Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych już od 09.01.2020.