Operator subregionu leszczyńskiego informuje, że ceny usług rozwojowych w ramach podkategorii medycyna estetyczna i kosmetologia z dniem 12.10.2022 r. zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (IZ WRPO 2014+) ustalone na poziomie 219,62 PLN za osobogodzinę. Informuje, że z uwagi na wskazania IZ WRPO 2014+, Operator co do zasady nie będzie akceptował cen usług rozwojowych przekraczających ww. kwotę. W związku z powyższym Operator subregionu leszczyńskiego prosi o zgłaszanie do projektu usług rozwojowych mieszczących się poniżej ww. kwoty, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury udzielania wsparcia.

Zmiany w ww. zakresie zostaną wprowadzone do Regulaminu Rekrutacji oraz Regulaminu wsparcia w najbliższym czasie