Operator Subregionu Leszczyńskiego informuje że wyjaśnienie cen usług rozwojowych powinno wskazywać w jaki sposób udział w usłudze rozwojowej przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz czy jest to usługa unikatowa. Ponadto wyjaśnienia firm szkoleniowych powinny zostać załaczone wyłącznie pomocniczo i być podpisane przez przedsiębiorce będącego stroną umowy.