W najbliższym czasie zostanie uruchomione wsparcie w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej. Beneficjent zaprosi przedsiębiorców do udziału w doradztwie którego celem jest zapewnienie przedsiębiorcy doradztwa w zakresie wyboru określonej USŁUGI ROZWOJOWEJ, umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z doradcą, który w razie potrzeby:

  • pomoże zinterpretować wyniki analiz rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju,
  • pomoże wybrać najbardziej korzystny dla przedsiębiorcy rodzaj wsparcia
  • przeprowadzi uproszczoną analizy potrzeb przedsiębiorcy.

Spotkanie z doradca przewidziane jest na około 1 godzinę/przedsiębiorstwo. Termin spotkania zostanie ustalany z przedsiębiorcą indywidualnie. Dopuszczalne są następujący formy doradztwa: spotkanie indywidualne, rozmowa telefoniczna, rozmowa z wykorzystaniem komunikatorów online. Pracodawca partycypuje w kosztach doradztwa. Wysokość dofinansowania usługi doradczej wynosi od 50% do 100 % wartości usługi i jest zależne od rodzaju pomocy o którą ubiega się przedsiębiorca (pomoc publiczna – dofinansowanie 50%, pomoc de minimis – dofinansowanie 100%) bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Pomoc publiczna i pomoc de minimis na usługę doradczą na etapie procesu rekrutacji udzielane są na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020.
Po wyborze wykonawcy zostaną udostępnione dane teleadresowe doradcy oraz podane godziny oraz miejsce przyjmowania doradcy