Poniżej prezentujemy wyniki II tury rekrutacji: Lista rankingowa II tura.
Z firmami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie skontaktują się w najbliższym czasie przydzieleni opiekunowie z ramienia Operatora celem podpisania umowy wsparcia.
Firmy, które w obecnej turze naboru nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie mają możliwość brania udziału w kolejnych turach naboru.

 

Poniżej prezentujemy aktualizację wyników II tury rekrutacji: Aktualizacja listy rankingowej – II tura