Poniżej prezentujemy wyniki III tury rekrutacji: Lista rankingowa III tura
Z firmami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie skontaktują się w najbliższym czasie przydzieleni opiekunowie z ramienia Operatora celem podpisania umowy wsparcia.
Firmy, które w obecnej turze naboru nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie mają możliwość brania udziału w kolejnych turach naboru.

Jednocześnie Operator przypomina, iż nabory w ramach kolejnych tur naboru zostały wstrzymane do czasu zmiany sytuacji epidemiologicznej. O uruchomieniu naboru Operator poinformuje osobnym komunikatem.