Wyniki IX tury naboru formularzy zgłoszeniowych z uwagi na dużą ilość przesłanych formularzy zostaną opublikowane w dniu 19.10.2020 r.