Poniżej prezentujemy wyniki V tury rekrutacji:Lista Rankingowa V tura

Z firmami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie skontaktują się w najbliższym czasie przydzieleni opiekunowie z ramienia Operatora celem podpisania umowy wsparcia.

Firmy, które w obecnej turze naboru nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie mają możliwość brania udziału w kolejnych turach naboru.