Poniżej prezentujemy wyniki VII tury rekrutacji:

Wyniki rekrutacji – VII tury naboru

Z firmami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie skontaktują się w najbliższym czasie przydzieleni opiekunowie z ramienia Operatora celem podpisania umowy wsparcia.

Firmy, które w obecnej turze naboru nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie mają możliwość brania udziału w kolejnych turach naboru.