Szanowni Państwo

Operator regionalny BUR w ramach projektu „CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚšP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II€, nr RPWP.06.05.00-30-0071/18, informuje, iż XV tura naboru planowana w terminie 11.03.2021 – 10.04.2021 zostanie skierowany wyłącznie dla przedsiębiorców którzy wydelegują do udziału w projekcie pracowników powyżej 50 roku życia.

Planowana alokacja: 400 949,44 PLN

Pozostałe warunki zapisane w Regulamin Rekrutacji Uczestników z dnia 01.09.2020 oraz Regulamin Udziału w Projekcie z dnia 01.09.2020 nie ulegają zmianie.