Operator subregionu leszczyńskiego informuje, iż w ramach XVI edycja naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu nie będą obowiązywały ograniczenia z uwagi na wiek delegowanych do projektu pracowników (wyłącznie pracowniku w wieku powyżej 50 roku życia). Szczegółowe warunki rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji do projektu.