Za dniem 02.11.2022 r. Operator subregionu leszczyńskiego dokonał zmian w dokumentach : REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 02.11.2022  oraz  Regulamin Rekrutacji z dnia 02.11.2022

Zakres zmian w ww. dokumentach:

– wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2022 r.