Operator subregionu leszczyńskiego informuje, o wydłużeniu terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2023 r. W związku z powyższym usługi rozwojowe powinny najpóźniej zakończyć się do dnia 30.09.2023 r. Odpowiednie zmiany w przedmiotowym zakresie zostaną wprowadzone do Regulaminu Rekrutacji i Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w najbliższym czasie.