Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy  o otrzymaniu w dniu 01.09.2020 r akceptacji  Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + dla wprowadzonych zmian w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW oraz REGULAMINIE UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany które zostały wprowadzono do ww. dokumentów, tj.:

– obniżeniu uległa maksymalna kwota dofinansowania ze 100 tys. do 50 tys.,

– wprowadzono zapis, iż filie, przedstawicielstwa, oddziały, punkty, w których przedsiębiorca podejmuje czynności na terenie subregionu leszczyńskiego i które warunkują jego udział w projekcie, powinny zostać utworzone nie później niż przed 1 stycznia 2020 r.,

– wprowadzono zapis, iż przedsiębiorca w trakcie udziału w projekcie (tj. od momentu podpisanie umowy wsparcia do dnia wypłaty refundacji) nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej,

– enumeratywnie wskazano nieprawidłowości podczas realizacji usług rozwojowych, które będą skutkowały odmową refundacji kosztów usług,

– wprowadzono zalecenie, co do realizacji usług rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego,

– wprowadzono, nowe zasady realizacji usług w formie zdalnej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług zdalnych z dnia 31.07.2020 r.,

 

Pozostałe zmiany oraz pełna treść zaktualizowanych dokumentów (w tym również w wersji podglądu zmian) dostępna jest w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.

 

Ponadto informujemy, iż najbliższy IX nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie uruchomiony zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników w dniu 11.09.2020 od godz. 9.00 i potrwa do 10.10.2020

Przewidziana alokacja na turę naboru – 400 949,44 PLN

Przewidywany termin publikacji Listy rankingowej – 15.10.2020 r.

Termin realizacji usług rozwojowych – od 01.11.2020 r.